Kan iedereen van deze website gebruik maken?

Deze website is gratis toegankelijk voor elke eindgebruiker.   Van zodra een dienst of een product wordt besteld, vragen we je wel om je te registreren.  Dit is immers noodzakelijk om te weten aan wie de dienst of product moet geleverd worden en ook om je een bevestiging te kunnen sturen van je boekingen.

FAQ

Werking website

Hoe wordt de kilometervergoeding berekend voor 'aan huis' diensten?

De dienstverlener stelt voor jouw regio in hoeveel de kost per km bedraagt (bijvoorbeeld 0.30 euro/km of 0.40 euro/km of.. ).  Het exact aantal km wordt berekend aan de hand van ...